Digitalisointi

Ohjelmistokonsultointi

Konsulttimme tutustuvat liiketoimintaasi ja arvoketjuusi sekä laativat suunnitelman, missä näkevät suurimman kehityspotentiaalin. Ohjelmistokehittäjämme voivat toteuttaa ratkaisuja yhdessä mietittyihin "pyörrekohtiin".

Mikropalvelut

Mikropalvelu on oma joustava ohjelma, joka toimii itsenäisesti ja tilattomasti. Niitä voi olla myös joukko. Ne käyttävät keskinäiseen kommunikointiinsa keveitä mekanismeja kuten rest-rajapintoja ja toteuttavat yhdessä kokonaisuudelta halutut toiminnot.